• Home
  • Pag Varios-Formación

PICE Praktiken zerrenda

Hizkuntzekin administrazioa
Administratiboa Ingelesarekin
Komertziala agenda kudeatzailea
Ingeniari Elektronikoa
Giza Baliabideetako Teknikaria
Administrazioa Arduraduna
Planuen diseinatzailea
Diseinatzailea grafikoa
Zuzenbidean Graduondoa
Laborategi-Teknikaria
ADEn graduondoa
Komunikazioa departamendurako pertsonak
Kimikoa
Bezeroari Arreta
Ingeniari Mekanikoa
Supermerkatuko langileak

Listado de prácticas PICE

Administración con idiomas
Administrativo-a con inglés
Gestor-a de agenda comercial
Ingeniero-a electrónico-a
Técnico-a RRHH
Responsable de administración
Diseñador-a de planos
Diseñador-a gráfico-a
Grado en derecho
Técnico-a de laboratorio
Grado en ADE
Personas para departamento de comunicación
Químico-a
Atención al cliente
Ingeniero-a Mecánico-a
Personal de supermercado

PICE Lan-eskaintzak

Adminitrazioa Hizkuntzekin
Bezeroentzako Arreta
Komertziala
Saltzailea
Proiektuen gestorea
Banku Bulegoen Gestore Operatiboak
Ingeniari Elektronikoa
Proiektu Ingeniaritza
Telekomunikazio ingeniaria
Ingeniari elektrikoa edo elektronikoa
Informatika ingeniaria
Ingeniari Juniorra Frantsesarekin
Ingeniari Juniorra Ingelesarekin
Ingeniari Mekanikoa
Web Maketazioa
Mantenu langilea
Muntai langilea
Elektronika Langilea
Supermerkatuko langilea
Web Programatzailea
Erosketa Arduraduna
Bezeroentzako Arreta eta Biltegi Teknikaria
Merkataritza Teknikaria
Administrazio Teknikaria
Kontabilitate Teknikaria
Giza Baliabideetako Teknikaria
Muntai eta Doitze Teknikari elektronikoa
ATZ Mantenu Teknikaria
Giza Baliabideetako Teknikaria

Ofertas de empleo PICE

Administración con idiomas
Atención al Cliente
Comercial
Dependiente-a
Gestor-a de Proyecto
Gestores-as Operativos-as de Oficinas Bancarias
Ingeniero-a Electrónico-a
Ingeniero-a de Proyectos
Ingeniero-a de Telecomunicaciones
Ingeniero-a Eléctrico-a o Electrónico-a
Ingeniero-a Informático-a
Ingeniero-a Junior con Francés
Ingeniero-a Junior con Inglés
Ingeniero-a Mecánico-a
Maquetación Web
Operario-a de Mantenimiento
Operario-a de Montaje
Operario-a Electrónica
Personal Supermercado
Programador-a Web
Responsable de Compras
Técnico de Atención al cliente y Almacén
Técnico-a Comercial
Técnico-a de Administración
Técnico-a de Contabilidad
Técnico-a de Recursos Humanos
Técnico-a electrónico de montaje y puesta a punto
Técnico-a Mantenimiento SAT
Técnico-a RRHH

Cámara de Gipuzkoa Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - info@camaragipuzkoa.com